Raporto tani!

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme
Raportime
Reporteri - Behu pjese
  • Kategoria / Statuti i zgjedhur
  • Renditja
  • Display #

#25. Papergjegjesi e punekryesit ne rruge Hapur

Rruga Isuf Baftijari - Hoxhe Lipovica
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#22. Prerja e asfaltit. Hapur

Sadullah Brestovci, Gjilan
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#21. Kabllot e shtyllave në rrugë, rrezikojnë qytetarët...! Zgjidhur

Adem Jashari
Çështje e raportuar one year ago dhe mbyllur one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#20. Hudhja e mbeturinave Hapur

Kazerma e Gjilanit
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#19. Shkela e te drejtave te punetoreve Hapur

Isuf Kiki, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota

#18. Ndotja e ambientit Hapur

Rruga Adem Jashari, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota

#17. Rrezikimi i kembesoreve nga ndertesa ne ndertim Zgjidhur

Rruga Adem Jashari, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago dhe mbyllur one year ago
1 Vota
thumbnail photo

#16. Mos mirembajtje e Parqeve Hapur

Rruga Karadaku
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota
thumbnail photo

#15. Kundermimi i Lumit Morava Hapur

Rruga Abdullah Tahiri, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota
thumbnail photo

#13. Deponi e eger Hapur

Rruga Hoxhë Lipovica, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
1 Vota
thumbnail photo
Raporto çështje të komunitetit, adresoj ato!

Diskutime

Rrugët e Gjilanit gjatë dimrit, të mirëmbajtura apo jo?!

A mirëmbahen sa duhet dhe si duhet të mirëmbahen rrugët e Komunës së Gjilanit përgjatë dimrit? Sa është komuna e përkushtuar për të pas rrugë të mirëmbajtura mirë? A e vlerësoni punën e kompanive të angazhuara ...

Gjilani pa WC publike

Aktualisht Gjilani nuk ka WC Publike. A ka nevojë Gjilani të ketë një apo më tepër WC Publike? Në cilat pjesë do të vlerësoni se do të ishte mirë të kemi të tilla, po që se do të duhej të kemi? Si duhet të jenë ...

Trafiku urban domosdoshmëri apo luks?!

A kemi nevojë për një trafik urban në komunën e Gjilanit? A ka nevojë kjo komunë ta reduktojë lëvizjen me automjete përbrenda qytetit dhe organizmi i trafikut urban të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme? Ci...

A i duhen Gjilanit më shumë semaforë dhe rrethrrotullime?

A ka Gjilani nevojë për m shumë semaforë dhe rrethrrotullime? Ku janë më shume të nevojshëm, në cilat pika apo pjesë të qytetit? Ato ekzistuese, a janë të mjaftueshëm për zgjidhjen e problemit të qarkullimit në ko...

Sa jemi të kënaqur me hapësirat publike për argëtimin e fëmijëve?!

A ka Gjilani vende të mjaftueshme ku fëmijët mund të argëtohen dhe luajnë të sigurt nga makinat dhe komunikacioni? Ku nuk ekzistojnë fare këto hapësira, në cilat lagje? Në cilat vende mund të organizohen këto? A duhe...

Ekskursionet, për qëllime edukativo-arsimore apo thjesht biznes?!

Çfarë mendimi keni, a po bëhen ekskursionet për qëllime edukativo-arsimore apo thjesht për biznes?! Sa janë të përfshirë në organizimin e tyre këshillat e prindërve, brenda shkollave? A e vlerësoni si të qëlluar fo...

QËNDRO I LIDHUR

Ne ekipi i #BEHUPJESE jemi mjaftë të lumtur të iu informojmë gjatë gjithë kohës në lidhje me proceset vendimmarrëse në Komunën e Gjilanit. Abonohu në platformën #BEHUPJESE dhe prano lajmërime përmes E-mailit dhe SMS
Fushat e shënuara me * janë të obligueshme