Raporto tani!

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme

#Si funksionon kjo?

Duke plotësuar formularin e mëposhtëm, ne do të pranojmë interesimin tuaj konkret përmes raportimit që ju keni bërë për institucionin përkatës në Komunën e Gjilanit.

#Konfidenca

Duke i referuar shembujve të deritanishëm, shumë qytetarë duan të adresojnë pyetje e shqetësime, por hezitojnë këtë ta bëjnë të identifikuar qartë. Të dhënat tuaja nuk do t’i ofrohen palës së tretë, por ato mbesin për komunikimin tonë të ndërsjellë. Pyetjen tënde ne e adresojmë në sektorin përkatës me kontaktet tona. Po ashtu, në publikimin e pyetjes tuaj ne nuk do të përdorim të dhëna tjera, pos që ajo pyetje do të fillojë me Qytetarët pyesin:

#Raporto me hart

Nëse dëshiron të raportosh direkt përmes hartës, shfrytëzo këtë link: Raporto me hart!