• Kategoria / Statuti i zgjedhur
  • Renditja
  • Display #

#25. Papergjegjesi e punekryesit ne rruge Hapur

Rruga Isuf Baftijari - Hoxhe Lipovica
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#22. Prerja e asfaltit. Hapur

Sadullah Brestovci, Gjilan
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#21. Kabllot e shtyllave në rrugë, rrezikojnë qytetarët...! Zgjidhur

Adem Jashari
Çështje e raportuar one year ago dhe mbyllur one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#20. Hudhja e mbeturinave Hapur

Kazerma e Gjilanit
Çështje e raportuar one year ago
0 Vota
thumbnail photo

#19. Shkela e te drejtave te punetoreve Hapur

Isuf Kiki, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota

#18. Ndotja e ambientit Hapur

Rruga Adem Jashari, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota

#17. Rrezikimi i kembesoreve nga ndertesa ne ndertim Zgjidhur

Rruga Adem Jashari, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago dhe mbyllur one year ago
1 Vota
thumbnail photo

#16. Mos mirembajtje e Parqeve Hapur

Rruga Karadaku
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota
thumbnail photo

#15. Kundermimi i Lumit Morava Hapur

Rruga Abdullah Tahiri, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
0 Vota
thumbnail photo

#13. Deponi e eger Hapur

Rruga Hoxhë Lipovica, Gjilan
Çështje e raportuar 2 years ago
1 Vota
thumbnail photo
Raporto çështje të komunitetit, adresoj ato!