Rrugët e Gjilanit gjatë dimrit, të mirëmbajtura apo jo?!

A mirëmbahen sa duhet dhe si duhet të mirëmbahen rrugët e Komunës së Gjilanit përgjatë dimrit? Sa është komuna e përkushtuar për të pas rrugë të mirëmbajtura mirë? A e vlerësoni punën e kompanive të angazhuara për pastrimin e tyre? A e bën edhe më të vështirë mirëmbajtjen e rrugëve kualiteti i dobët i tyre, si dhe çfarëdo tjetër që lidhet me temën në fjalë, mund të diskutoni duke shpërfaqur mendimit tuaj në këtë rubrikë.

Vërejtje: Ndiq udhëzimet  para se të shpërfaqni mendimin tuaj mbi çështjen e vënë në diskutim

Diskutimi: I HAPUR

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme