Sa jemi të kënaqur me hapësirat publike për argëtimin e fëmijëve?!

A ka Gjilani vende të mjaftueshme ku fëmijët mund të argëtohen dhe luajnë të sigurt nga makinat dhe komunikacioni? Ku nuk ekzistojnë fare këto hapësira, në cilat lagje? Në cilat vende mund të organizohen këto? A duhet të jenë në formë të parqeve që i përkasin vetëm fëmijëve, të pajisura me lodra dhe pajisje të tjera përcjellëse, si dhe çfarëdo tjetër që lidhet me temën në fjalë, mund të diskutoni duke shpërfaqur mendimit tuaj në këtë rubrikë.

Vërejtje: Ndiq udhëzimet  para se të shpërfaqni mendimin tuaj mbi çështjen e vënë në diskutim

Diskutimi: I HAPUR

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme