Trafiku urban domosdoshmëri apo luks?!

A kemi nevojë për një trafik urban në komunën e Gjilanit? A ka nevojë kjo komunë ta reduktojë lëvizjen me automjete përbrenda qytetit dhe organizmi i trafikut urban të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme? Cili do të jetë impakti në ju, nëse do të kemi funksionalizim të një trafiku urban, kur e mendoni realizimin e tij,  si dhe çfarëdo tjetër që lidhet me temën në fjalë, mund të diskutoni duke shpërfaqur mendimit tuaj në këtë rubrikë.

Vërejtje: Ndiq udhëzimet  para se të shpërfaqni mendimin tuaj mbi çështjen e vënë në diskutim

Diskutimi: I HAPUR

Fushat e shënuara me * janë të obligueshme